Kunnat Osallistaminen Uutiset 3 min read

Antaudu! Tämä on TaskuWarkaus!

image

Edellisessä blogissa käsittelimme Iisalmen kaupungin NÄPPI By Iisalmi-sovelluksesta, joka julkaistiin osana kehitysyhtiö Savo Grown hallinnoimaa Kohti eKuntaa-hanketta. Varkauden kaupungin osallisuussovellus TaskuWarkaus julkaistiin osana samaa hanketta. Varkaus ja Iisalmi lähtivät hankkeeseen kuntakumppaneina tarkoituksenaan kerätä kokemuksia osallisuussovelluksen käytöstä viestinnässä, toinen toiseltaan tukea saaden. Future Dialog on toiminut hankkeessa sovelluskehittäjän roolissa.

TaskuWarkaus julkaistiin 3.4.2020. Sovellusta markkinoitiin Varkauden Facebook-sivuilla, Instagramissa ja Twitterissä sekä kaupungin omilla verkkosivuilla. Sähköisten kanavien lisäksi markkinointia on tehty myös paikallislehtien kautta ja tienvarsilla sijaitsevilla LED-tauluilla. Pienellä kampanjoinnilla sovellus on kerännyt ensimmäisten viikkojen aikana yli 600 lataajaa. Lataajia on sekä kunnan työntekijöissä, että kuntalaisissa ja määrä kasvaa tasaiseen tahtiin. TaskuWarkauden tavoitteena on osallistaa kuntalaisia älypuhelimen välityksellä kaupungin päätöksentekoon ja kehittämiseen – sellainen kun löytyy nykyään lähes jokaiselta ja applikaatio helppo kanava tavoittaa kuntalaiset ajasta ja paikasta riippumatta. Varkauden kaupunki osallistaa asukkaita sovelluksessa mm. kyselyiden ja tiedotteiden avulla.

Varkaudessa on ideana lähteä toteuttamaan sisältöjä kahdelle eri kohderyhmälle. Pääosainen kohderyhmä on kuntalaiset ja heidän osallistamisensa kaupungin kehittämisessä Varkauden vision mukaisesti.

Toinen kohderyhmä on kaupungin omat työntekijät. Sovelluksen avulla on mahdollista julkaista sisältöjä myös suljetuille kohderyhmille, jolloin henkilöstölle kohdennettujen sisältöjen julkaisu erikseen on tehty helpoksi. Varkaudessa henkilöstölle on tarkoituksena kohdentaa erityisesti tiedotteita, mutta henkilöstöä on sovelluksen kautta esimerkiksi myös kannustettu mukaan kaupungin omaan liikuntahaasteeseen. Suljetut kohderyhmät toimivat esimerkiksi henkilöstön tyytyväisyys- ja työssäjaksamiskyselyihin. Suljetut kohderyhmät ovat sovelluksen yksi ominaisuuksista, joka on kaikkien asiakkaiden käytettävissä.

TaskuWarkaus koronaviestintäkanavana

Kuntalaisille kohdennettua sisältöä on ollut esimerkiksi korona-ajan tiedotteet, joiden tavoittavuutta on pyritty maksimoimaan eri kanavien hyödyntämisen kautta. Sovellus toimii tukena muiden viestintäkanavien rinnalla – tärkeintä on saada relevanttia tietoa mahdollisimman suurelle yleisölle. Sovelluksen kautta on myös tarkoituksena jakaa kuntalaisille liikuntavinkkejä, joita voi suorittaa kotoa käsin. Lisäksi sovelluksen kautta on jaettu tietoa siitä, mitä tekemistä lapsille voi keksiä eristysaikana ja jaettu eri yhdistysten ja järjestöjen vinkkejä ja videoita.

Kuvankaappaus TaskuWarkaus-sovelluksen kysymyskortista
Kuvankaappaus TaskuWarkaus-sovelluksesta

– TaskuWarkaus saanut hyvän vastaanoton ja mahdollistaa uudenlaisen osallistumisen kaupungin palveluiden kehittämiseen. Pystymme keräämään pikakyselyillä kokemuksia eri tapahtumista tai kaupungin palveluista näppärästi, kertoo Varkauden kaupungin verkkomediasuunnittelija Laura Rosenberg. – Kesän aikana sovelluksen kautta on tarkoitus kysellä tunnelmia ja ajatuksia siitä millaista tekemistä poikkeusaikana kaipaa kun tapahtumia ei juuri ole. Myös kuvia oman kaupungin kiinnostavista kohteista tai vaikka lempi jäätelöstä tullaan kesällä kysymään.

Tuttujen korttisisältöjen lisäksi sovellukseen on nostettu kaupungin viimeisimmät uutiset ja kaupungin tulevat tapahtumat. Jatkossa sovellusta on tarkoitus hyödyntää osallistamisen ja pikakyselyjen lisäksi esimerkiksi mahdolliseen häiriötiedottamiseen. TaskuWarkauden pääset lataamaan App Storesta ja Google Play Storesta.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!