Kunnat 2 min read

Kenelle kunta tekee kuntamarkkinointia?

image

Kuntaliitto julkaisi tammikuun alussa viidennen kuntien markkinointitutkimuksen, joka kartoittaa kuntien- ja kaupunkien markkinointipainotuksia, kohderyhmiä ja tavoitteita.

Kyselytutkimus osoittaa kuinka kunnat pyrkivät markkinoimaan itseään, tavoitteenaan saada lisää asukkaita, yrityksiä, matkailijoita ja lisätäkseen tunnettavuuttaan. Nämä tavoitteet ovat ymärrettäviä, sillä raha ratkaisee kuntasektorilla, mutta onko niitä tavoitteita realistista tavoittaa ulkoisella markkinoinnilla, tapahtumiin osallistumisella tai aktiivisella tonttitarjonnalla?

Jos luet kuntamarkkinointitutkimusta ja kuntasi strategiaa, havaitset luultavasti pian niissä olevan ristiriidan. Kuntastrategioissa korostetaan yhteisöllisyyttä, yhteisiä tapahtumia, toimivaa arkea ja sitä miten tulevaisuutemme kunta luodaan yhdessä, omat vahvuudet tunnistaen. Kuntamarkkinointi taas pohjaa tontteihin, perhe-etuuksiin, liiketiloihin sekä vapaa-ajan asumisen ja harrastamisen mahdollisuuksiin. Aivan kuin äänessä olisi kaksi eri ääntä. Tunnistavatko kunnat kuntalaisten merkityksen kuntamarkkinoinnissa?  

Suurimmillaan tämä strategian ja markkinoinnin erillisyys tulee esille kysyttäessä johtavilta viranhaltijoilta kuntamarkkinoinnin kohdeyleisöä. Listan kärjessä ovat yritykset, tulevat asukkaat, matkailijat ja lapsiperheet, sen sijaan kuntalaiset ja mökkiläiset sijoittuvat viimeisille sijoille. Samassa tutkimuksessa haasteiksi kuntamarkkinoinnissa koetaan digitalisuus, suunnitelmallisuus ja segmentointi.

”Kunta voi toki rakentaa haluamaansa mainetta, mutta maine ei kanna eikä kestä, jos kunnan omat asukkaat eivät usko siihen.”

Näin kuntamarkkinoinnista tiivisti Mikkelin kaupunginjohtaja Timo Halonen väitöskirjassan vuonna 2016, ja on oikeassa. Kuntien pitää ymmärtää, että heidän markkinointivahvuutensa ovat heidän kuntalaisensa, heidän sujuva arkensa ja heissä oleva tunne siitä, että he voivat vaikuttaa kuntansa arkeen, josta muodostuu ne vahvuudet ja vetovoimatekijät.  

Miten rakentaa kuntamarkkinoinnin maine, johon kuntalaiset uskovat? Yhtä ainutta oikeaa vastausta tai tekoa ei ole olemassa, mutta toimivaan reseptiin kuuluu nyt ja jatkossa osallistaminen, viestintä, markkinointi ja eri asiakassegmenttien palveleminen digitaalisin keinoin. Me Future Dialogilla pystymme tarjoamaan kunnalle osallistamisalustan, jota käyttää uskottavan maineen rakentamiseen yli kaksikymmentä suomalaista ja eestiläistä kuntaa ja kaupunkia. Kotikunnan osallisuus, viestintä ja kyselyapplikaation ilmoitusääni ovat kutsuja kuntalaiselle, yrittäjälle, mökkiläiselle ja lapsiperheelle tulla vaikuttamaan, osallistumaan ja antamaan palautetta kunnalle. Osallisuus ja osallistuminen ovat tulevaisuuden kunnan hyviä kelloja, jotka kaikuvat kauas.

Lue lisää:

Kuinka Morjens-Loviisa applikaatio antaa kaupungille tietoa siitä, miten kuntalaiset käyttävät heidän palveluita

Kuinka Seinäjoki kuunteli nuorien toiveita asuinympäristön kehittämisessä

Lähteet:

1.    Kuntaliitto: Kuntien markkinointitutkimus 2018: https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/190109_Kuntien%20markkinointitutkimus%202018.pdf

Lapin yliopisto, väitöstutkimus: Maineella menestykseen – mainetyö kaupunkiseudun kehittämisen välineenä : tapaustutkimus maineen ja aluekehityksen yhteydestä kolmella kaupunkiseudulla, Halonen Timo (2016) https://lauda.ulapland.fi/handle/10024/62536Teemu Launio,
Sales/Business & Development Manager

*Kirjoittaja on kolmekymppinen kahden maakunnan ja kunnan osa-aikainen kesäasukas joka käyttää toisessa mökkikunnassaan mobiiliaplikaatiota.

Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!