Kunnat Osallistaminen Uutiset 2 min read

Kohti lomaa ja osallistavampaa vuosikymmentä

image

Kuntien lomakausi on päällä ja monet kuntien viranhaltijat ovat nyt hyvin ansaituilla lomalla. Arki ja sen kiireet alkavat taas elokuussa, jolloin jatketaan uuden vuosikymmenen ensimmäisen budjetin laadintaa. Mitä uutta teidän kuntanne aikoo tehdä osallisuuden edistämiseksi 2020-luvulla?

Hyvän työkalun tämänkaltaiseen visiointiin antaa Kuntaliiton tuore raportti kuntien osallisuustyöstä, joka pohjautuu kuntien hallintojohtajille suunnattuun kyselyyn. Siihen vastasi 195 manner-Suomen kuntaa.
Vastauksista näkee selvästi, kuinka erikokoisissa kunnissa toteutetaan osallisuutta ja kuinka eri tavoilla samankaltaiset haasteet on ratkaistu. Kuntalaisaloitteet ovat keränneet aina maltillista käyttöä, mutta uusimpina osallisuustyön keinona selkeinä nousijoina mainitaan osallistuva budjetointi sekä verkkovaltuusto, jossa kuntalaiset voivat ilmaista oman mielipiteensä kyselyiden ja palautteen muodossa.

Mitkä osallisuuden muodot tulevat toimimaan 2020-luvulla?

Tähän ei valitettavasti ole yhtä yksinkertaista vastausta. Helpointa on sanoa, että kaikki ne muodot, joita toteutetaan saavuttavat oman suosionsa ja elinkaarensa. Future Dialogin kuntasovelluksilla, joissa on sisäänkirjoitettuna jo verkkovaltuuston ominaisuudet, on megatrendit puolellaan.

Voimme olettaa, että suomalaisten mobiilidatan käyttö jatkaa kasvu-uralla myös seuraavalla vuosikymmenellä ja pysyy maailman kärjessä. Mobiililaiteen ylivoimaa ei tällä hetkellä uhkaa mikään. Kuluttajina me käytämme Facebookin mobiilisovellusta, vaikka samat toiminnot hoituisivat myös kännykän verkkoselaimen kautta kirjautumalla. Samoin mobiiliresponsiiviset verkkosivut ovat jo arkipäivää, mutta mikäli haluat osallistaa ja tavoittaa ihmisiä, se kannattaa tehdä mobiilisovelluksella.

Kyselyt- ja palautteen saamiseksi ihmisiä tulee saada vastamaan kyselyihin. Verkkolomakkeet mahdollistavat monia asioita, mutta ihmiset tulee ohjata niihin usein linkkijaoilla, jotka eivät kerää huimaa suosiota. Me ratkaisemme tämän haasteen push-notifikaatioilla, jotka toimivat call to action-periaatteella.

Sama koskee myös osallistuvan budjetoinnin prosesseja kuntakentällä. Teitpä osallistuvaa budjetointia sitten kuntalaisiltojen, verkkoalustojen tai valtuutettujen henkilökohtaisen budjetoinnin kautta, haasteena on saada ihmisiä tietoisiksi näistä tapaamisista, ideoiden kehittämisestä. Haasteena on myös ihmisten osallistaminen toteutettavien projektien valintaan. Mobiilisovelluksella voit helposti kutsua ihmisiä tapahtumiin, esitellä kuntalaisten ideoita ja äänestyttää parhaita esityksiä kuntalaisten keskuudessa.

Kattaaksesi tieto, suunnittelu, päätöksenteko ja toimintaosallisuuden kentät tarvitset joko lisää henkilöstöresursseja osallisuuden jalkauttamiseen tai työkalun, jolla tavoitat heidät, jotka eivät tule asukasiltoihin. Todennäköisesti tarvitset molempia ja joudut ajamaan omia ideoitasi heti loman jälkeen. Me Future Dialogilla olemme valmiina jakamaan asiakaskuntiemme kokemuksia siitä, miten meidän tarjoama työkalu yhdistää verkkovaltuuston, palautteenannon, viestinnän, tapahtumien mainostamisen sekä kunnan päätöksenteon seuraamisen automaattisesti 2020-luvulla.

Future Dialog toivottaa kuntien osallisuustyön sankareille nautinnollista kesää ja lomaa.
Uusi vuosikymmen ja osallisuuden uusi aika odottavat meitä jo nurkan takana!

*Osallistaako kunta, osallistuuko kuntalainen raportti: http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3593

*Tietoliikenteen konsulttitalon Tefficientin 2018 raportti: https://tefficient.com/wp-content/uploads/2018/09/tefficient-industry-analysis-2-2018-mobile-data-usage-and-revenue-FY-2017-1H-2018-per-operator-8-Sep.pdf?_ga=2.178698343.219854199.1561373691-1738700954.1546870811


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!