Kunnat Osallistaminen 2 min read

Kuntalaiskokemus kuntoon osallistumisen kautta

image

Tulevaisuuden kunta näyttäytyy käydyissä keskusteluissa avoimena, osallistavana ja mahdollistavana verkostotoimijana, jossa asukkaalla on moninaisemmat mahdollisuudet vaikuttaa omaan kuntalaiskokemukseensa. Osallistuminen ja vaikuttaminen tulee jatkossa tapahtumaan entistä enemmän verkossa. Virallisella osallistumisella eli kunnallisvaaleissa äänestämisellä, kuulemisilla  ja muutoksenhaulla on toki vahva ja välttämätön roolinsa jatkossakin. Kyse onkin epävirallisen osallistumisen ja avoimuuden murroksesta, joka tarvitsee uudet toimivat välineensä.

Mutta palataanpa käsitteeseen kuntalaiskokemus. Asiakaskokemus – toki tärkeä, mutta liian suppea. Asukaskokemus, viittaa liiaksi asumiseen ja rajaa muita toimijoita pois. Hyvä, kokonaisvaltainen kuntalaiskokemus voisi olla vaikkapa kokemus kuuluvuudesta paikallisyhteisöön, sen laadukkaiksi koetut palvelut sekä osallistuminen tämän paikallisyhteisön toimintaan vaikuttamalla asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Kun kuntalaiskokemus on hyvä, kokee kuntalainen veronmaksun legitiimiksi. Hän saa rahoilleen vastinetta, konkreettisesti ja kuvainnollisesti.

Kuntaiskokemus on kokijansa mukainen. Joidenkin kohdalla suhde kotikuntaan on hallinto- ja valtalähtöinen, kunta yhtä kuin vaakuna ja oma lautakuntapaikka. Jonkun suku on juurtunut paikkakunnalle sukupolvia sitten. Toisille kunta tarkoittaa lähinnä postinumeron perässä olevaa kirjainsarjaa ja lapsen päivähoitopaikan tarjoajaa, työpaikkakin on naapurikunnassa. Näille kunta on etäinen, ja kokemuksen laatu perustuu lähinnä käytetyn palvelun toimivuuteen.  Silmämääräisesti arvioituna tämä viimeinen ryhmä on suurin. Ei hieman virastonmakuinen kuntaorganisaatio herätä samaistumisen tarvetta ja yhteisöllisyyden kokemuksia siinä suuressa enemmistössä joka ei kunnallishallintoa tai -politiikkaa aktiivisesti harrasta.

Rakentamalla uusia osallistumisen välineitä, toimintatapoja ja avoimuuden kulttuuria päästään monipuolistamaan ja parantamaan kuntalaiskokemusta ja tukemaan kunnan siirtymää poispäin hallinto-organisaatiosta, kohti itsehallinnollista yhteisöä.

Kuntasektori elää mielenkiintoisia aikoja.

Riku Siren

Member of Future Dialog advisory board

1.2.2019


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!