Kunnat Osallistaminen Uutiset 1 min read

Kuntalaisten osallistamista. Palveluna.

image

Digitaalinen osallistaminen ja vuorovaikutuksen kehittäminen on merkittävä osa kuntien jatkuvan osallistamisen prosessia. Osallistamisen avulla voidaan kehittää ymmärrystä asukkaiden ja muiden sidosryhmien tarpeista, hyödyntää yhteisön jäsenten osaamista ja kasvattaa yhteisön jäsenten sitoutumista yhteisöön.

Kuitenkaan kaikissa kuntaorganisaatioissa ei välttämättä ole varauduttu osallistamisen edellyttämiin työmääriin resurssoinnilla. Future Dialog voi auttaa tässä tarjoamalla tilapäistä tai jatkuvaa palvelua osallistamisen toteutukseen.

Kuinka se toimii?

Future Dialog tarjoaa asiakkailleen ammattitaitoista tukea digitaalisen osallistamisen pyörittämiseen. Tämä voi olla kuntaorganisaatiolle sopiva ja kustannustehokas ratkaisu esim. määräaikaisiin tehtäviin, sijaisuuksiin tai jos täysiaikainen resurssi tuntuu ylimitoitetulta ratkaisulta.

Osallisuuspalvelu voi käytännössä tarkoittaa sitä, että ulkoinen osallisuuskoordinaattori julkaisee asiakkaan kanssa suunniteltuja sisältöjä eri digitaalisiin kanaviin, analysoi tulokset ja toimittaa ne asiakkaalle. Kaikki palveluun kuuluva sisältö toteutetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa ja ajankäyttö suunnitellaan etukäteen tarpeen mukaisesti.

Palvelumme kattaa mm. kyselyiden ja muun osallistavan sisällön julkaisun eri digitaalisissa kanavissa sekä kerätyn tiedon analysoinnin ja toimituksen asiakkaalle käyttökelpoiseen muotoon. Palvelun sisältö, ajankäyttö ja seuranta suunnitellaan aina asiakkaan kanssa yhdessä.

Onnistuneita kokeiluja osallistamispalvelusta on jo kertynyt ja kerromme mielellämme lisää, kuinka Future Dialog voi auttaa teitä osallistamisen ongelmissa!


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!