Kunnat Osallistaminen Uutiset 3 min read

Kuntastrategiaa päivittämässä?

image
Photo from

Kuntalain uudistuksen viimeiset osat astuivat voimaan vajaat kolme vuotta sitten, kun lain II osa- Demokratia ja vaikuttaminen (§4-§9) tulivat voimaan valtuustokauden alussa. Laki toi mukanaan mm. osallisuuden ja lähidemokratian vahvistamista, mutta myös kunnille pakollisen kuntastrategian velvoitteen.

Kunnat olivat valmistelleet, usein jopa ensimmäistä, kuntastrategiaansa vuosina 2015-2016 jolloin Suomen tilanne niin talouden kuin syntyvyyslukujen tilanne oli erilainen kuin nyt. Taloudellinen tilanne ei ollut tuolloinkaan kaksinen, mutta usko soteratkaisun syntyyn oli vahvempi ja talouden nousu oli alkamaisillaan. Kenties pitkän aikavälin suunnitelmia oli helpompi tehdä.

Lain mukaan kuntastrategiaa on tarkastettava vähintään kerran valtuustokaudessa, ja näppituntumani mukaan monet kunnat ovat tekemässä strategian tarkastamista tai päivittämistä valtuustokauden viimeisen täyden vuoden aikana. Kuntien viranhaltijoiden haasteena lienee tänä keväänä miettiä, kuinka ja miten osallistaa kuntalaisia strategiaprosessiin? Jos viime kerralla prosessissa mukana oli kuntakonsultteja, valtuustolle pidettiin strategiapajoja ja kuntalaisia kuultiin kuntalaistilaisuuksissa, voisi nyt miettiä mikä toimisi tässä ajassa?

Strategian päivittäminen eroaa prosessina kokonaan uuden luomisesta merkittävästi. Kevyimmillään päivitetään talouden, työllisyyden, väestön huoltosuhteen ja väestöennusteen tilannekuva ja kirjoitetaan muutokset tavoitteisiin. Kunnat tuskin sortuvat menemään siitä mistä aita on matalin, joten on syytä miettiä osallisuutta kunnan viranhaltijoita auttavana mekanismina. Koska kuntastrategia ohjaa mm. palveluverkkoselvityksiä, voidaan fiksulla osallisuudella lisätä ennakkotietoa ja ymmärrystä kuntalaisten keskuudessa ennen kuin ne tulevat valtuustonpöydälle. Tieto lisää tuskaista ymmärrystä kuntataloudessakin.

Vinkkejä kuntalaisten osallistamiseen strategiaprosessissa

  1. Kuntalaisia tulee osalistaa strategian päivittämiseen ensimmäisestä päivästä alkaen. Se voi olla pelkkä tiedote tai blogi, jossa kuvataan aloitettava prosessi ja kutsutaan kuntalaisia mukaan
  2. Konkretisoikaa, miten kuntastrategia on ohjannut kunnan toimintaa ja saavutettuja tavoitteita viimeisten vuosien aikana. Onko kunta saanut talouden tasapainoon, lisännyt hyvinvointia, saanut asukkaita tai ennaltaehkäissyt onnistuneesti vaikkapa lastensuojelutapauksia? Kertokaa avoimesti myös epäonnistumisista, vaikka omalla blogilla. Jos viime vuosina kuntaa on kohdannut yllättäviä tapahtumia, analysoikaa, miten selvisitte.
  3. Kutsukaa kuntalaiset mukaan mahdollisimman monikanavaisesti. Tarkastelkaa osallistujamääriä kriittisesti. Jos kunnan 6200 asukkaasta (kuntien mediaani), asukasiltaan tulee 50 henkeä voi tupa olla täysi, mutta prosentuaalisesti se ei ole kattava otos. Pitäisikö kokeilla fiksuja tapoja osallistaa heitä, joita ette näe kunnantalolla? Miten viestiä osallistumisen eri keinoista ja niiden painoarvosta?
  4. Tehkää kyselyitä, joita voidaan myös pelillistää. Jos kysytään kouluverkosta, kysykää, kuinka paljon kuntaan on nyt syntynyt lapsia ja miten pienet ikäluokat riittävät eri kouluihin. Luulo ei ole tiedon väärti tässäkään.
  5. Julkaiskaa prosessista niin päättäjien kuin asukkaiden antamien sisällön osalta. Näkevätkö päättäjät kunnan tulevaisuuden eri tavalla kuin äänestäjät?
  6. Pyytäkää apua osallisuuden luomiseen. Kokemusta kuntien osallisuuden kentällä on kertynyt huimia määriä viime vuosina ja tapoja toteuttaa sitä on useita. Kenties naapurikunnan kollegasi osaisi vinkata jotain, mikä toimii heillä.

Mikäli oman porukan ideoiden ja naapuriavun lisäksi kaipaatte apua siihen, miten tavoittaa tehokkaasti ne kuntalaiset, jotka eivät tule kunnantalolle eivätkä seuraa valtuustolähetyksiä, älä epäröi ottaa yhteyttä meihin. Autamme mielellämme.

Limingan kunta teki strategian luomiseen mobiilisovelluksen kokeilun, joka muuttui jatkuvaksi käytöksi.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!