Kunnat Osallistaminen Uutiset 3 min read

Kuntaviestintä kriisin keskellä- ensimmäinen aalto kestettiin

image
Photo from

Koronakriisin ensimmäisen vaiheen hellittäessä otettaan kuntien viestinnän ammattilaiset ovat jakaneet kokemuksiaan siitä, miten kunnat viestivät ja toimivat poikkeuksellisina aikoina maaliskuusta eteenpäin. Kokemusten ja havaintojen jakoa tehtiin torstaina 28.5. Sitran järjestämässä Sivullisesta osalliseksi työpajassa, sekä Kuntaliiton kuntademokratiaverkoston 2.6. järjestämästä Kriisiajan viestintä- ja osallisuus seminaarissa. Ajalle tyypillisesti molemmat seminaarit järjestettiin etäyhteyksillä. Future Dialogin kaltaisille toimijoille nämä seminaarit ovat todella arvokkaita, sillä niissä pääsee kuulemaan asiakaskuntamme kokemuksia ja tekemään arvokkaita havaintoja kuntaviestinnästä.

Molemmissa seminaareissa jaettiin kuntien kokemuksia ja tapoja tehdä kriisiviestintää ja monesti huomattiin, että kunnat olivat tehneet samanlaisia toimia, jotka täydensivät valtioneuvoston ja THL:n viestintää.  Facebook päivitysten määrää oli nostettu selkeästi, kunnan verkkosivuille tehtiin oma korona-alasivu ja viestintä oli viikoittain tarkastelussa kriisiryhmissä ja kuntien johtoryhmissä. Aiemmin tehdyt kriisiviestinnän suunnitelmat tulivat tarpeeseen ja digiloikkaa tehtiin niin viranhaltijoiden kuin luottamustoimihenkilöiden kanssa uskomattomalla nopeudella. Riskiryhmäläisiä pyrittiin soittamaan läpi robottien ja ihmisten toimesta ja olipa Liminka mm. soittanut kunnan yritykset läpi kertoakseen kuntien jakamasta yksinyrittäjien tuesta sekä muista yritystuista. Viestijöiden päivät ja työmäärät ovat venyneet, mutta kaikesta on selvitty yhteistyöllä, kerrankin viestintä ei ollut tukifunktio vaan prioriteetti. Osallisuuden varmistaminen ei ollut kriisin keskellä ihan kivaa ekstraa vaan kaikkien terveyden takaava asia. Osallisuus oli sisällytetty ajatukseen siitä, että me kaikki olemme vastuussa, ettei vakava tartuntatauti leviä yhteisöissämme.

Tämä ei ollut tässä

Valitettavasti koronakriisi ei ole mitä todennäköisimmin ole ohitse, vaan saamme nyt nauttia kesästä ja kerätä voimia mahdollista toista aaltoa varten. Miten kuntien viestintä voisi parantaa tavoittavuutta, kohdentamista ja kykyä ylläpitää yhteisön osallisuutta ja jatkaa torjuntataistelua virusta vastaan syyssateiden keskellä?

  1. Kirjaa ylös kevään kokemukset, onnistumiset ja mokat. Korjaa viestintää hidastaneet tai sekoittaneet kohdat organisaatiossasi. Kuntaviestijöiden momentum vahvistaa viestinnän toimivaltaa ja roolia on käsillä nyt.
  2. Mieti viestintäkanavat ja opettele tarpeen vaatiessa uusia. Kuinka paljon kunta voi tavoittaa Facebookissa ilman mainontaa, kannattaako samaa sisältöä laittaa kaikkiin kanaviin? Voisimmeko saada apua nuorten tavoittamiseen heidän kanavissaan, entä mitä tehdä kunnan koronasivuille?
  3. Kohdeyleisöt, keitäs niitä nyt olikaan? Koronakevät jakoi kuntaviestinnän kohdeyleisöt useiksi ryhmiksi. Varhaiskasvatuksen ja koulutuksen ammattilaiset, sotetyöntekijät ja hallinto jakautui useaan kohdeyleisöön, oppilaat ja heidän huoltajansa, kunnan yrittäjät ja erityisesti ruokakaupat, ravintolat sekä yksinyrittäjät muodostivat nopeasti omia kohdeyleisöjä viestinnälle tilanteen muuttuessa jatkuvasti. Vanhuspalvelutyön tekijät, hoivakotien asukkaat ja heidän läheisensä olivat erittäin kriittinen ja paineistettu tilanne.
  4. Kysy palautetta viestinnän yleisöltä. Mikä toimi ja missä jäi parannettavaa? Miten voisimme parantaa kuntaviestintää jatkossa? Mitä kautta he saivat tietoa koronatilanteesta?

Mahdollisen toisen aallon tullessa, tiedämme että rajoituksia ja suojaustoimia voidaan ja tullaan kohdentamaan alueellisesti eri puolelle Suomea. Uusimaan sijasta sulku saattaa koskea vaikka Itä-Savoa, jolloin viestintä aiemmin mainituille kohdeyleisöille, kesäasukkaille sekä paikalliselle viranomaiskentälle tulee tempaista liikkeelle uudella nopeudella. Vastaanottajien päässä odotusarvo viestinnälle on kasvanut kevään onnistumisenne myötä, ja siihen tulee vastata.

Uhkakuvien purkamisessa auttaa se, jos voit valmistautua ja pyytää apua, jota varten Kuntaliiton ja Sitran seminaarit olivat tarpeellisia. Sen lisäksi kannattaa katsoa mitä Varkauden kaupunki on tehnyt kriisiajan osallisuuden osalta https://fi.futuredialog.co/kunnat/antaudu-tama-on-taskuwarkaus/  ja miettiä miten voisit luoda ja ylläpitää yhteisöllisyyttä https://fi.futuredialog.co/kunnat/kunta-vahenna-sosiaalista-laheisyytta-luo-digitaalista-yhteisollisyytta/ .

Koronan jälkeisetkin kriisit ja niiden viestintä tulevat meidän käsiimme matkapuhelimien välityksellä: https://www.tivi.fi/uutiset/korona-tuo-ihmismassat-verkkoon-mobiilidatan-maara-kasvoi-perati-34-/5c3ddf52-23c2-42c8-a673-f0ef4e125613


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!