Kunnat Osallistaminen Uutiset 3 min read

Asukkaiden tietotaso kunnan liikennehankkeista on heikko

image

Future Dialog tarjosi asiakkailleen kesällä mahdollisuutta kokeilla ulkoistetun osallistumisen palvelua, jossa teimme samansisältöisiä kysymyssarjoja kaikkien osallistujakuntien mobiilisovelluksiin. Teimme kaksi asiakkaillemme kaksi kysymyssarjaa, jotka olivat sovelluksessa vastattavissa heinä-elokuun aikana. Aiempi blogi kuntalaisten kesänviettotavoista löytyy täältä.

Pilotin tarkoituksena on havainnollistaa kunnille, kuinka asukkaat kokevat arkisen elämän sujuvuuden kotipaikkakunnallaan ja kuinka Future Dialogin ulkoistetun osallistumisen palvelu toimii.

Toinen kyselysarjamme oli nimeltään ”Turvallinen arkiliikunta kunnassani”, jossa halusimme keskittyä nimenomaisesti siihen, miten asukkaat liikkuvat arjessaan ja mitä he tietävät niistä. Kysymyssarjassa kysyttiin työmatkakävelyn ja -pyöräilyn suosiota sekä kokemusta liikenneturvallisuutta. Tässä blogissa kuitenkin keskitymme tulkitsemaan viitteitä siitä, miten kunnat onnistuvat liikennehankkeiden tiedottamisesta sekä miten asukkaat kokevat oman tietoisuutensa liikennehankkeista.

Kysymykset laadittiin kunnille hyvin geneerisiksi, jotta voisimme vertailla vastausdataa eri kuntien ja kaupunkien kesken. Seuraavissa kaavioissa kuntien vastausmäärien jakautuminen on esitetty prosentuaalisena jakona eri vastausvaihtoehtojen välillä.

Kysymys kuntalaisten kokemuksesta viestinnän aktiivisuudesta on monitulkintainen. Monesti lähialueen tienpintojen korjaukset tulevat asukkaille yllätyksenä, vaikka tietoa olisi ollut saatavilla verkkosivuilta ja postilaatikkoon jaetusta infolapusta. Ongelmana asukkaille saattaa olla se, että katujen kunnostustyöt päätetään usein vähintään puoli vuotta aikaisemmin, ja postilaatikkoon sujautettu infokirje häviää jätepaperikeräykseen. Monessa kunnassa tekninen toimiala ei välttämättä suorita urakointia ja toimialan viestintätavat ja resurssit voivat olla hyvin rajalliset. Kenelle viestintävastuu silloin siis kuuluu? Ja riittääkö vain viestintä siitä mitä tehdään ja millä aikavälillä, vai tulisiko asukkaita informoida myös liikennekatkoksista, pysäköintikielloista sekä mahdollisista kiertoreiteistä?

Toisessa kysymyksessä haluttiin selvittää asukkaiden itsereflektiota siitä, kuinka hyvin he tietävät liikennehankkeista. Tuntevatko testikuntiemme asukkaat tietävänsä asuinpaikkansa liikennehankkeista? Tietävätkö he, milloin routavaurioinen tienpäällystys uusitaan, vai tuleeko asfalttijyrä yllätyksenä heille?

Tulosten mielestä eivät tiedä. Mielenkiintoisena yksityiskohtana tulkitsen tuloksia niin, että kysyttäessä kunnan tai kaupungin viestinnän aktiivisuutta, asukkaat antavat eniten osittain eri mieltä vastauksia, sillä he saattavat tietää, että viestintää on tehty, mutta he eivät itse ole siihen perehtyneet ja näin ollen tietoisia hankkeista.

Mikä siis ratkaisuksi? Future Dialogin ratkaisu teknisen toimialan viestinnän läpäisyn nostamiseksi on kohdennettu ja osallistava viestintä. Mobiilisovelluksilla voidaan lähettää infokortteja asukasiltoihin, joissa kerrottaan tulevista liikennehankkeista ja saada asukkaat vaikuttamaan suunnitelmiin. Ajastetut push-notifikaatiot postinumeroalueen perusteella voivat kertoa jaksotetusti siitä, milloin katutyöt alkavat, ja niihin on samalla helppo sisällyttää infoa kuvilla ja tekstillä tietoa siitä miten asukkaiden on hyvä varautua esimerkiksi parkkeerauksen muutoksiin.

Lopuksi:

Future Dialogin uusin kehitysversio on pian valmis ja tarjolla nyt kaikille asiakkaille. Sen uudistettu tulosten raportointityökalu antaa käyttäjille vastausten jakautumisen tarkasti niin graafina kuin pdf. tiedostona. Uudistus mahdollistaa sen, että asiakkaamme voivat aiempaa helpommin hyödyntää kyselyiden vastauksia omassa valmistelutyössään, päätöksissä sekä viestinnässä.

Helppokäyttöisen ohjelmiston lisäksi tarjoamme ulkoistetun osallisuuden palvelua, josta mm. Hollolalla on hyviä kokemuksia.


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!