Kunnat Osallistaminen 1 min read

Miten demokratia voisi kehittyä koronan ansiosta?

image

Ylen A-Studiossa oli 19.8. asiantuntijakeskustelu liittyen koronakriisin vaikutuksista demokratiaan ja sen prosesseihin. Ulkopoliittisen Instituutin johtaja Mika Aaltolan, Helsingin yliopiston valtio-opin yliopistolehtori Emilia Palosen sekä Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkisen keskustelu on katsottavissa Yle Areenasta.

Kuvakaappaus aiheen tiimoilta käydystä Twitter -keskustelusta.

Demokratian ongelmina käsiteltiin lähinnä maailmalla nähtyjä vaalien siirtämisiä sekä lähestyviä Yhdysvaltojen presidentinvaaleja, joissa demokratian prosessit joutuvat sopeutumaan pandemia-aikaan. Suomen tilanteesta nostettiin esille eduskunnan muuttunut istuntotapa sekä oppositiopolitiikan tekemiseen liittyvät ongelmat.

Kunnat vauhdittamassa demokratiakehitystä

Sitran asiantuntija Jenna Lähdemäki-Pekkinen toi keskustelun lähidemokratian mahdollisuuksiin ottaa osallisuusloikka kuntatasolla. Hän nosti esille osallistavan demokratian kehittämisen digitaalisessa ympäristössä mainiten kuntalaiskyselyt, verkossa striimattavat kokoukset sekä kansalaisraadit, joita suomalaiskunnat ovat käyttäneet aktiivisesti ja menestyksekkäästi kevään poikkeusajan keskellä.

Future Dialogin kunta-asiakkaat ovat hyödyntäneet digitaaliseen osallisuuteen liitettyä potentiaalia kuntasovelluksissaan. Esimerkkeinä tästä toimivat Haminan, Iisalmen ja Järvenpään kunnat, joiden sovelluksissa julkaisemat kyselykortit kattavat kouluverkkokyselyn, kaupungin brändityön kuin korona-ajan naapuriavun osa-alueet.

Kuntasovelluksen kyselykortit ovat kätevä tapa edistää osallisuutta.

Näiden kuntien tapa hyödyntää poikkeusajan luoma mahdollisuus on juuri sitä innovatiivista osallisuuden lisäämistä tekemällä, jota Sitra peräänkuuluttaa Demokratiakokeilu 2020 hankkeessaan. Avoimuus, tavoittavuus, digitaalisuus ja osallisuus ovat avainsanoja lähidemokratian kehittämisessä, jonka vastakohtana voi olla päätösvallan liiallinen keskittäminen poikkeustilan varjolla.

Teemu Launio

Managing Director, Future Dialog


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!