Kunnat Osallistaminen Yritykset 3 min read

Miten kuntien osallisuustyö voi tukea paikallisia yrittäjiä?

image

Suomen Yrittäjien kunnallisjohdon seminaari #KUJO2019 on kerännyt tällä viikolla yli 1100 osallistujaa Lappeenrannan Holiday Club Saimaaseen keskustelemaan kuntien ja yrittäjien vuorovaikutuksesta ja yhteistyön merkityksestä. Kunnat tarvitsevat menestyviä yrityksiä asukkaiden, työpaikkojen ja verotulojen takia, kun taas yritykset tarvitsevat kuntia asiakkaina, yhteistyökumppaneina ja elinkeinopolitiikan monella saralla.  Yritykset ovat kiinteä osa yhteisöä ja luovat osallisuutta. Mutta miten kunnat voivat tukea yrittäjiä omassa osallisuustyössään?

Esitän seuraavaksi neljä eri käyttökohdetta, joissa Future Dialogin osallistamisen mobiiliapplikaatio hyödyttää sekä kuntaa että yrittäjää.

  • Kaavoitusprosessit ja niiden sujuva eteneminen ovat usein laajentamisvaiheen yrityksille elämän ja kuoleman kysymyksiä. Kuntien kaavavarannon hyödyntäminen ja luvitusprosessin jouhevuus eivät takaa onnistumista, sillä usein törmätään kaavavalituksiin, joissa syynä on tietämättömyys ja tunne siitä että hanketta on valmisteltu salassa. Tätä haastetta voi taklata aktiivisella ja kohdennetuilla kysymyskorteilla alueen asukkaille, sekä infokorteilla, joissa ponnahdusilmoitus voi muistuttaa vaikkapa kaavaillasta. Tavoittava viestintä, jossa selitetään kaavaprosessin hyötyjä ja mahdollistetaan mielipiteen esittäminen lisäävät avoimuutta ja toivottavasti myös asukkaiden, kunnan ja yrittäjän välistä luottamusta.

  • Yritysten ja yrittäjien esille nostaminen on vahva keino tuoda paikallista osaamista ja palveluja kuntalaisten tietoon. Kunta voi esitellä applikaatiossa säännöllisesti paikallisia yrittäjiä ja nostaa esille niitä palveluita, jotka usein jäävät piiloon kuntalaisilta. Jos kunta tekee minihaastattelun paikallisesta pyöräkorjaajasta nyt keväällä ja julkaisee saman haastattelun infokorttina kuntasovelluksessa, parhaassa tapauksessa arkinen liikunta lisääntyy ja yrittäjän kassavirta vahvistuu. Samaa viestinnän helppoutta on yrittäjäjärjestön avoimien tapahtumien julkaisu tapahtumakalenterissa tai vaikka uutissyötteeseen lisätyt tiedotteet yrittäjiltä.
  • Kunnat ja niiden työllisyyspalvelut ovat ratkaisevassa roolissa, kun yrittäjät etsivät osaavaa työvoimaa Suomessa. Kunnan kannattaa nostaa verkkosivuilleen ja mobiilisovellukseen esille vaikka mol.fi:n paikkakuntakohtainen rss-syöte avoimista työpaikoista, sekä laittaa infokortti ponnahdusilmoituksella, jossa headhuntataan kuntalaisista tai heidän verkostoistaan sopivaa työntekijää. Aktiivinen työvoimapolitiikka ei ole vain fyysisiä palveluita, vaan myös aktiivista ja osallistavaa viestintää. Osallistavat kunnat voivat myös houkutella paluumuuttajia, kuten aiemmin kirjoitimme.
  • Kunnalla ja yrittäjillä on usein sama asiakasryhmä; kuntalaiset. Siinä missä kunta kerää palautetta ja kehitysideoita omasta toiminnastaan rutinoituneesti, monella paikallisella yrittäjällä ei ole resursseja toteuttaa kyselyitä. Mikä estäisi sen, että kunta hyödyntäisi mobiilisovellusta yrittäjien kanssa? Kyselykorteilla voit kysyä asukkailta mitä mieltä he ovat paikallisesta palvelutarjonnasta, yrittäjäverkostosta ja vaikkapa ostoskäyttäytymisestä, kuten Hyvinkään kaupunki on tehnyt.  Vastausdataa on helppo hyödyntää niin elinkeinotoimessa, kuin yrittäjien keskuudessa. Hyvinkäällä mobiilisovelluksen on ladannut ensimmäisen vuoden aikana kolmetuhatta käyttäjää. Sellaisen yleisön tavoittaminen kyselytutkimusta varten on usein yrityksille vain kaukainen haave, mutta kunnalle täysin mahdollista, jos osallisuus ymmärretään elinvoiman ainesosana.

Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!