Kunnat Osallistaminen 3 min read

Miten uudistaa kuntapolitiikkaa?

image
Photo from

Vajaan puolentoista vuoden päästä tästä päivästä Suomessa on taas valtiolliset vaalit, lajissaan monipuolisimmat ja arkeemme merkittävimmin vaikuttavat kuntavaalit. Mahdollisia maakuntavaaleja odotellessa, kuntavaalit ovat merkittävin demokratian ja osallisuuden virstanpylväs, jossa kansalainen pääsee vaikuttamaan omaan arkeensa sekä asettumaan ehdolle matalalla kynnyksellä. Mutta miten tämä liittyy osallisuuteen ja kuntapolitiikan uudistamiseen?

Kuntavaalit ovat edustuksellisen demokratian ja politiikan uudistamisen leikkauspisteessä. Kunnat ovat merkittäviä palvelun- ja hyvän arjen tuottajia, mutta toisaalta sen päätöksenteko pyörii luottamustoimihenkilöillä ja hyvin traditionaalisten oppien mukaisesti. Äänestysprosentti on ollut viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana 55-61% välissä. Ehdokkaiden lukumäärä (noin 33 000) suhteessa valittuihin paikkoihin (8999 valtuutettua) on karkeasti suhteessa niin, että ehdokkaita on neljä per yksi valtuustopaikkaan. Mikäs hätä tässä sitten on?

Suomen itsenäisyyden juhlarahaston Sitran helmikuussa 2018 julkaistu Kansanvallan peruskorjaus keskustelukirja esitti huomioita, huolta ja toimenpiteitä edustuksellisen demokratiamme tilassa. Keväällä 2019 Sitra julkaisi Demokratiakokeilu 2020 hankkeen, jossa kymmenen kuntaa pääsee testaamaan demokratia- ja osallisuusideaansa vuoden 2020 aikana Sitran tuella. Jo aiemmin kunnat ovat tehneet paljon työtä osallisuuden edistämiseksi kunnissa, arkisemmin sanottuna siis uudelleenoppineet kuulemaan kuntalaisia ja pyytämään heitä mukaan päätöksentekoon myös vaalien välissä.

Palataan takaisin kuntavaalien ongelmiin, joista voi helposti koota listaa. Ikäryhmien äänestysaktiivisuus, valtuutettujen keski-ikä ja nuorten suhteellinen aliedustus, uussuomalaisten ja vähemmistöjen vähäisyys päättäjinä. Äänestäjien tulo- ja sosiaaliekonimisten ryhmien aktiivisuus. Puolueiden kunnallisjärjestöjen, paikallisyhdistysten ja valtuustoryhmien perinteinen toimintakulttuuri. Valtuustotyön määrä ja piilevät valtarakenteet. Tuttuja ongelmia meille kaikille. Mitä osallistava kunta voisi tehdä saadakseen puolueiden ja sitoutumattomien ryhmien ehdokaslistoille enemmän erilaisia kuntalaisia, jotka olisivat valmiita antamaan oman panoksensa yhteisön kehittämiseen?

Tässä nopeasti tulevat vinkit, joita voi jatkokehitellä kunnissa:

  • Aloittakaa tuomalla esille osallisuustyössänne entistä enemmän sitä, mikä on kunnan toimialue, lautakunta tai muu päätöksentekoelin tarvitsee kuntalaisten mielipidettä kyselyissä, kuulemissa ja lausuntopyynnöissä. Tuokaa kaikilla kanavilla esille säännöllisesti, miten kuntalaisten antamat vastaukset ja palautteet etenevät päätösprosesseissa ja mikä niiden lopputulos on.
  • Miettikää kuntaorganisaatiossa kuntavaalien ehdokasasettelua osallisuuden näkökulmasta, aikaa vaalilistojen jättämiseen on jäljellä vain tovi! (vaalit 18.4.2021, listat jätettävä 34 pvä ennen vaaleja)
  • Pohtikaa valtuustoryhmien ja puolueiden tms. kunnallisjärjestöjen kanssa miten he saisivat aiempaa monipuolisemman ehdokasjoukon listoilleen. Kysykää mitä kunta voi tehdä puolueiden paikalisyhdistysten puolesta, sillä listat eivät täyty itsestään!
  • Voisiko teidän kuntanne järjestää perjantaina 17.4.2021, eli vuosi ennen vaaleja koulutus- ja infotilaisuuden ehdokkuutta suunnitteleville yhdessä valtuuston kanssa? Miten, milloin ja kenelle tästä tulisi viestiä ja kutsua osallistumaan? Voiko kuntaorganisaatio ja kuntalaiset yhdessä määrittää kuntavaalien paikallisia teemoja ja käsitellä niitä viranhaltijoiden ja kuntalaisten kohtaamisissa? Miten varmistatte, että kaikki asukasryhmät osallistuvat ja kokevat osallisuutta asialistaa tehtäessä?
  • Tehkää aktiivisesti verkkokyselyitä valtuuston esityslistan aiheista ennen kokouksia, niiden aikana ja tiedottakaa päätöksistä. Avatkaa ja tarjotkaa vastausdataa päättäjille. Viekää Joensuun palkittu ja hieno kuntaviestintäidea seuraavalle tasolle, sillä hauska viestintä ja osallisuus eivät sulje toisiaan pois.
  • Kokeilkaa kaikkea mikä tuntuu edes vähän järkevältä (virkavastuulla), sillä kaikki osallisuutta lisäävä työ palkitaan vaali-iltana.

Lähteet:

https://tilastokeskus.fi/til/kvaa/2017/05/kvaa_2017_05_2017-05-05_tie_001_fi.html Kunnallisvaalien äänestysjakauma ennakkoon ja varsinaisena vaalipäivänä ikäryhmittäin

Kuntaliitto: Kuntavaalit, ehdokkaat ja valitut vuonna 2017  http://shop.kuntaliitto.fi/product_details.php?p=3447

Joensuun kaupunki palkittiin rohkeasta viestinnästä: http://www.joensuunuutiset.fi/kaupunki-palkittiin-rohkeasta-viestinnasta/

Sitran Demokratiakokeilu 2020 hanke: https://www.sitra.fi/artikkelit/kuntakentalta-kymmenia-ideoita-kansanvallan-paivittamiseksi/


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!