Kunnat Uutiset 2 min read

Modernia kuntalaisten osallistamista – Elva Vald

image

Elva on kunta eteläisessä Virossa, joka sai nykymuotonsa hallinnollisen reformin yhteydessä 2017 lopussa. Kunta syntyi kun Elvan kaupunki, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu, osia Pukasta ja Rõnnun kunnat yhdistettiin.Yhdistyminen loi myös vaatimuksia kuntalaisten kuulemiselle ja osallistamiselle.

Meillä oli mahdollisuus haastatella Kertu Vuksia ja Merilyn Sädettä Elvasta ja kuulla heidän kokemuksia kuntalaisten osallistamisesta.

Mitkä ovat suurimmat haasteenne Elvassa kun yritätte luoda vuorovaikutusta ja osallistaa kuntalaisianne?

Meille haasteellisinta on aktivoida ihmisiä kertomaan heidän mielipiteensä rakentavalla tavalla. Kansalaisten palaute on usein hieman pintapuolista ja sen perusteella on ajoittain hieman vaikeaa ymmärtää sidosryhmien todellisia tarpeita. Lisäksi meillä on haasteita saada ihmisiä osallistumaan kyselyihin, koska ne ovat aikaa vieviä ja ihmiset ovat kiireisiä jo muutenkin. Elvan kunnan uusi mobiilisovellus (Elva Vald) mahdollistaa ihmisten mielipiteiden keruun eri asiakokonaisuuksiin liittyen vaivattomasti – se on helpompi ja nopeampi tapa kuntalaisille antaa palautetta ja mainio tapa meille osallistaa kuntalaisia enemmän ja enemmän.

Minkälaisia odotuksia ja tavoitteita olette asettaneet sovellukselle?

Näemme Elvan kunnan sovelluksen mainona tapana kerätä kuntalaisten preferenssejä ja mielipiteitä. Voimme toteuttaa sen avulla kyselyitä useammin ja kuitenkin siten että kannanottaminenon kuntalaisille vaivatonta ja nopeaa. Käytämme sovellusta myös datan keruuseen kuntalaisten asukastyytyväisyyskyselyssä.

Miten kunta sitten reagoi sovelluksen kautta kerättyyn palautteeseen?

Käytämme jo kerättyä dataa hyväksemme palveluidemme analysoimiseksi. Se mahdollistaa meille myös paremman käsityksen kuntalaisten tarpeista. Tiedon ja ymmärryksen keruu sovelluksen kautta on todella vaivatonta ja kerättyä tietoa voi seurata suoraan sovelluksen hallintapaneelista. Kerättyä tietoa voi myös käsitellä muissa ohjelmistoissa ja sikäli tiedon hyödyntäminen on vaivatonta.

Suurkiitokset Kertulle ja Merilynille heidän kokemustensa jakamisesta!

Voit ladata Elva Vald -sovelluksen Google Play ja App Store sovelluskaupoista.

Lisätietoja:

Kertu Vuks
Head of Development and Planning Department

Elva
[email protected]

Merilyn Säde
Head of Communications
Elva
[email protected]

Randel Länts
Sales partner, Estonia
Future Dialog Ltd
[email protected]

Erno Launo
CEO 
Future Dialog Ltd
[email protected]


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!