Kunnat Osallistaminen 2 min read

Modernia osallistamista – Hiiumaa Vald

image

Hiiumaa (Hiidenmaa) on tunnettu alue Viron läntisellä saaristoalueella. Yhdessä usean pienemmän saaren kanssa, Hiiumaa muodostaa yli 9000 asukkaan ja 182 kylän alueen. Monimuotoiset maisemat ja paikalliset perinteet asettavat kuitenkin vaatimuksia asukkaiden osallistamiseen. Meillä oli mahdollisuus haastatella Hiiumaan pormestarin assistenttia, Mirjam Saviojaa, ymmärtääksemme paremmin, miten Hiiumaa osallistaa asukkaitaan ja kuinka he kuuntelevat sidosryhmiään.

Mitkä ovat suurimmat haasteenne Hiiumaalla, kun yritätte luoda vuorovaikutusta ja osallistaa kuntalaisianne?

Kun viestimme ulospäin, Hiiumaalta asukkaille, suurin haaste on saada viestiminen tapahtumaan vastavuoroisesti, että asukkaat viestisivät myös meille. Tavoitteemme on saavuttaa mahdollisimman moni asukkaistamme ja samalla estää sitä, etteivät tärkeät viestit hukkuisi jatkuvaan informaatiotulvaan. Ymmärtääksemme asukkaitamme paremmin, haasteena on kaikkien palautteiden kerääminen kaikista eri lähteistä.

Hiiumaa Vald julkaisi juuri osallistamissovelluksen nimeltään Hiiumaa. Mihin se on tarkoitettu?

Sovellusta ei ole tarkoitettu ainoastaan Hiiumaan asukkaille, vaan myös niille, jotka vierailevat täällä usein tai tulevat vain käymään. Sovellus on tarkoitettu yhteisöalustaksi, joka yhdistää Hiiumaan yhteisön ja mahdollistaa palautteenannon, osallistumisen ja tiedon saamisen tapahtumista kaikille Hiiumaan ystäville.

Minkälaisia odotuksia ja tavoitteita olette asettaneet sovellukselle?

Toivomme, että sovelluksesta tulee hyödyllinen, jokapäiväisessä käytössä oleva yhteisötyökalu, joka auttaa kuntaa yhdistämään Hiiumaan ihmisiä. Päätavoitteet ovat rakentavan palautteen keräämisessä Hiiumaan saarelaisilta ja muilta ystäviltä. Toinen tavoite on pystyä tiedottamaan asioista ja paikallisista uutisista mahdollisimman nopeasti. Lisäksi koemme sovelluksen olevan loistava myyntivaltti Hiiumaalle. Toivomme helpottavamme turistien vierailuja Hiiumaalla ja samalla toivottavasti tehostamme paikallista talouskasvua.

Miten kunta sitten reagoi sovelluksen kautta kerättyyn palautteeseen?

Kannustamme ehdottomasti asukkaitamme käyttämään tätä mahdollisuutta kokemusten jakamiseen. Palaute on tervetullutta, oli se positiivista tai negatiivista ja lisäksi käyttäjät voivat kysyä kysymyksiä paikallisilta viranhaltijoilta. Palautekanava on kaikille avoin ja läpinäkyvä, eli kaikki voivat kommentoida ja nähdä kaikki annetut palautteet ja kommentit.


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!