Kunnat Uutiset 4 min read

Osallista kuntalaiset ikäviin päätöksiin!

image
Photo from

Vuosi 2020 on alkanut kuntien tilinpäätöstiedoilla, jotka ovat odotetun karuja. Esimerkiksi Turun tilinpäätös asettuu 36 miljoonaa euroa miinukselle ja Etelä-Savossa vain kolme kuntaa on vuoden 2019 osalta plussalla.

Kuntien kannalta ikävintä on, että tilanne ei olennaisesti parane jatkossakaan, kuten valtiovarainministeriön tuore Kuntien tilannekuva raportti paljastaa. Väestön ikääntyminen, soten venyminen, maan sisäinen muuttoliike, kaupungistuminen, ja ennusteitakin heikompi syntyvyys pitävät koko kuntakentän ja kaikki kunnat muutoksen vaikeassa pyörteessä. Eivätkä nämä ilmiöt ole ohimeneviä, ellei sellaiseksi laske sote-ratkaisua, jonka pitäisi tulla valmiiksi tällä vuosikymmenellä.

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uutta mallia odotellessa kunnat joutuvat sopeuttamaan toimintaansa ja keksimään uusia tapoja toimia. Palveluverkosta karsiminen on kaikkien kunta-alaa tuntevien mukaan se tehokkain mutta kipein ja hankalin tapa saada aikaan säästöjä. Kuntapäättäjät tietävät, että seuraaviin vaaleihin on vain 430 päivää jäljellä ja se ei tiedä helppoa prosessia. Kuntalaisia, miksei päättäjiäkin, vaivaa hahmottamisen virhe. Jos tänä syksynä peruskoulun aloittaa 40 oppilasta, mutta uusia kuntalaisia syntyy vain 28- mitä se vaikuttaa seuraavien 10 vuoden aikana? Jos lapsimäärä vähenee tasaisesti kunnan alueella, tulee nykyhetkeen nähden oppilasvaje esiin hiipien, tehden yhdenkin koulun lakkauttamisesta hankalaa.

Viranhaltija muista, ettei ikävien viestien tuojaa ammuta

Ehkä. Ja silti se on teidän tehtävänne kertoa kunnan päättäjille ja kuntalaisille ikävät realiteetit väestöennusteesta, palvelujen tarpeesta, verotuloista ja talouden ennusteista. Eikä se ole helppoa.

Mutta aika, jolloin ikävät asiat vyörytettiin pakkona talousarvioon ja jätettiin päättäjät selittämään asioita parhaiten päin kuntalaisille, on ohi. Jos tilanne vaatii tasapainottamista heti tämän vuoden aikana, ei kukaan voi olettaa, että se onnistuisi ilman valtaisaa vastustusta. Kuntalaisten oletetun tai todetun vastustuksen takia päättäjille päätösten tekeminen muuttuu lähes mahdottomaksi, jolloin lopputuloksena on liian vähän ja liian myöhään tilanne.

Mitä on osallistaminen ikäviin asioihin?

Kuntien talouden tasapainottamisen ja elinvoiman säilyttämisen haaste tarvitsee osallistamista. Osallisuus ei tarkoita kuntalaisten osallistamista mukaviin asioihin, joissa he saavat suunnitella jotain uutta puistoa, antaa palautetta vaikkapa ulkoilureiteistä tai vaikuttaa lähikoulun värimaailmaan. Ikäviin asioihin osallistaminen mahdollistaa sen, että asukkaille jaetaan tietoa talouden realiteeteista ja siitä mitä ne tarkoittavat kunnan nykyisille toiminnoille nyt, kahden vuoden tai viiden vuoden aikajänteellä.

Ikäviin asioihin osallistaminen voi olla tavoittavaa viestintää, mutta silloin et aidosti osallista. Kouluverkkojen karsimisen kaltaisissa tilanteissa tunne voittaa aina faktat, kuten tuttu kunnanjohtaja joskus minua opetti. Silloin on tärkeää myös kuunnella ja kysyä aktiivisesti kuntalaisilta tunnereaktioita.

Samalla pitää ymmärtää erottaa jaetun tiedon ja tunnereaktioiden korrelaatio. Se että kunta jakaa tietoa ikävistä asioista ja kysyy kuntalaisten mielipidettä asiasta ei saa vaikuttaa lopulta sellaisenaan päätöksentekoon. Tämä ei ole ylimielisyyttä vaan virkavastuuta. Jakamalla kuntalaisille parasta käytössä olevaa tietoa ja antamalla heille mahdollisuuden antaa palautetta siitä purat painetta yhteisössäsi. Mutta edes murskatuomio ehdotuksille tasapainottamisen toimista ei muuta faktoja.

Siksi ikävien asioihin osallistaminen kannattaa tehdä annostellen ja suunnitelmallisesti ja pitkäjänteisesti.

  1. Jos jaat tietoa ja kysyt kuntalaisten mielipidettä, analysoi tulokset ikäryhmittäin tai muilla kohdeyleisön muuttujilla.
  2. Viesti kuntalaisille miten vastaukset jakautuivat eri kuntalaisryhmien kesken. Onko nähtävissä, että kouluverkon supistamista vastustetaan enemmän esimerkiksi eläkeläisten keskuudessa kuin 25-40 vuotiaiden ikäryhmässä? Kirjoita tästä blogi?
  3. Siirry seuraavaan aihekokonaisuuteen ja toista tiedonjakaminen, kuntalaisten vastausmahdollisuus ja tulosten analysointi.
  4. Viesti kuntalaisille ympärivuotisesti talouden kehittymisestä sekä kunnan tehostamistoimien suunnittelusta. Mitä vaihtoehtoja päättäjillä on pöydällään ja mitä tapahtuu, jos mitään ei tehdä?
  5. Jatka vastatuuleen puskemista ja ikäviin asioiden kertomista sekä niistä mielipiteen kyselyä.

Ikävien asioiden viestiminen ja kuntalaisten tuskan ja tyytymättömyyden kuuntelu ei ole mukavaa millään mittarilla. Ei vaikka me suomalaiset olemme arvostaneet sitä, että asioista puhutaan sellaisina kuin ne ovat. Toisaalta ymmärryksen lisääminen vaikealla tavalla helpottaa myös päättäjien asemaa tehdä päätöksiä, joiden tekemättä jättäminen kostautuisi viimeistään viiden vuoden päästä.

—-

Haluatko kuulla miten Future Dialog osallistaisi ikävistä asioista? Ota yhteyttä niin kerron oman konseptini.

Teemu Launio,
Managing Director


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!