Kunnat Osallistaminen Uutiset 2 min read

Pandemia ravistelee paikallisviranomaisten kriisiviestinnän tapoja ja ratkaisuja

image
Photo from

Koronaviruspandemian vastainen työ on tuonut moneen maahan tarpeen luoda älypuhelinsovellus, joka mahdollistaisi tartuntaketjujen ja alistuneiden ihmisten jäljittämisen. Projektien kiireellisen aloittamisen jälkeen EU-maissa havahduttiin yksilönsuojan ja tietoturvan vaatimuksiin sovellusten kehittämisessä, joista edes poikkeusajat eivät voi tehdä poikkeusta.

Suomessa koronasovellusta tehdään yksityisten yritysten ja Kyberturvallisuuskeskuksen yhteistyöllä ja julkaisu toivottavasti tapahtuu huhtikuun aikana, mutta se vaatii vielä lakimuutoksia sekä tarkkaa oikeudellista punnintaa asian suhteen. Koronakriisin rajoitustoimien jatkuessa myös kerättävän liikkumisdatan määrä kasvaa, jolloin yksilön oikeudet lakiteknisesti ja sovelluksen tietoturva on parasta laittaa kuntoon heti. Yleisradion tekemä ansiokas uutinen sovelluksen toiminnasta kuvaa myös sovelluksen leviämisen haasteen.

Samanaikaisesti kun uutta kehitetään, myös olemassa olevaa 112 Suomi hätänumerosovellusta kehitetään ja aiemmin sovellukseen lisättiin jo sivusto-ohjaus omaolo.fi koronasivustoon

Viranomaisten hätätiedottamisen kanavien kehittäminen niin, että tiedotteita voidaan kohdentaa alueellisesti, on tärkeää palveluiden hyödyn kannalta. Televisio ja radiolähetykset Helsingissäkin katkaiseva ”Vimpelissä nähty agressiivinen karhu” ilmoitukset ovat digitaalisen ajan Aisopoksen satuja paimenpojasta, joka vedättää susihälytyksellä kyläläisiä liian monta kertaa tunnetuin seurauksin.

Nämä ratkaisut ovat kuitenkin joko kansallisen tai alueellisen tason ratkaisuja, ja ilmaan jää kysymys paikallisen tason sovelluksista. Jatkossakin erilaiset kriisit tapahtuvat kunnissa ja kuntien vastuulla on valmistautua sekä hoitaa eteen tulevat kriisit.

Onko hätätiedottaminen kuntasovellusten seuraava kehitysvaihe?

Future Dialog tekee ja kehittää kuntasovelluksia, joiden avulla kunnat voivat viestiä, pyytää asukkaiden mielipiteitä ja karttapohjaista palautetta sekä mainostaa tapahtumakalenterissa tulevia tapahtumia kunnan alueella. Ohjelmistoa on kehitetty yhteistyössä asiakkaiden kanssa, ja ajurina kehitykselle sekä myynnille on toiminut uusittu kuntalaki, joka korostaa kuntalaisten osallisuutta sekä viestintää.

Olemme kehittäneet tiedotteiden ja kyselyiden kohdentamista niin maantieteellisesti kuin anonyymisoidun käyttäjäryhmien perusteella, sekä miettineet yhdessä kuntien kanssa kuinka tärkeää on tavoittaa kunnan vapaa-ajan asukkaat. Koronakriisin aikana kunta-asiakkaamme ovat käyttäneet ponnahdusilmoituksia tavoittaakseen asukkaansa ja luoneet kuntaviestintään jotain uutta. Kulunut koronakevät on osoittanut, että aktiivisinkaan sosiaalisen median kanavien käyttö ja verkkosivujen päivitys ei tavoita ihmisiä tavalla, jolla push-notifikaatio herättää ihmiset avaamaan saapuneen viestin kännykästään.

Kuntasovelluksen etuna verrattuna hätätilaan liittyviin sovelluksiin on myös se, että kunnan sovellus antaa mahdollisuuden saada myös arkista tietoa ja vaikuttaa kunnan arkisiin asioihin, jolloin mahdollisuus sille, että sovellus pysyy kännykässä, on suurempi. Kenties siis kuntasovellusten ja viranomaissovellusten välille tulisi rakentaa integraatio niin, että kuntasovellus voisi julkaista myös valtakunnallisia ilmoituksia. Oli kuntasovellusten ratkaisu mikä tahansa, tämä kevät on osoittanut kuinka tärkeitä kunnat ja kunnalliset palvelut meille suomalaisille ovat, ja että kansalaisten tulee saada kriittiset viranomaisviestit omaan puhelimeensa niin hyvinä kuin huonoina aikoina.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!