Kunnat Osallistaminen Uutiset 2 min read

Politiikka kiinnostaa nuoria

image
Photo from

Helsingin Sanomat julkaisi 28.6. Nuorten ääni-toimituksen jutun nuorista, joita poliittinen aktiivisuus ja toiminta kiinnostaa.

Juttu pohjaa väitteensä Nuorisobarometrin pitkäaikaissarjaan nuorten poliittisesta aktiivisuudesta ja tuo esille hyvin sen, miten erilaisilla tavoilla jutun nuoret haluavat osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan. 

Seuraavana päivänä Suomen Nuorisovaltuustojen liitto Nuva ry. sekä kuuden eduskuntapuolueen nuorisojärjestöt julkaisivat kannanoton, jossa he vaativat perutellusti nuorisovaltuustoille puhe- ja läsnäolo-oikeutta jokaisen kunnan lautakuntiin, valtuustoihin sekä hallituksiin. Nuorisovaltuustot haluavat näin nuorisovaltuustoille ja sen jäsenille mahdollisuuden tulla kuulluksi automaattisesti jokaisessa kunnallisen päätöksenteon elimessä automaattisesti, ei harvoin kutsuttuna.

Poliittisen järjestelmän jatkuvuuden turvaamisen lisäksi kyseessä on tietenkin myös osallisuuden rakenteista. Haluavatko kunnat osallistaa nuoria vain ”tarvittaessa” vai jatkuvasti, jolloin oletettavasti nuorten tai heidän edustajiensa osaaminen ja päätösprosesseissa kärryillä pysyminen vahvistuisivat. Paraskaan osallistaminen ei taida muuttaa kuntien väestöennusteita, mutta ei siitä haittaakaan olisi.

Osallisuuden edistäminen kunnan hallinnossa on yksi askel, muttei ainoa, jota kuntien kannattaa harkita tulevien kuntavaalien alla. Samalla tavalla, kun kuntavaaliehdokkuus tai vaaleissa äänestäminen eivät riitä aikuisväestölle osallisuuden väyläksi, ne eivät riitä myöskään nuorten enemmistölle, sillä nuorisovaltuustoissa edustuksellisuus on usein hyvin kapeaa. Enemmistö nuorista ja aikuisista eivät välttämättä halua osallistua pitkiin prosesseihin, jotka vaativat sitoutumista ja perehtymistä, vaan vaikuttaa asioihin tässä ja nyt. Tällainen osallisuus voi olla hyvinkin pieneltä vaikuttava asia, jonka lopputulokseen asukkaat pääsevät osallistumaan helposti, vaikkapa leikkikentän aidan väri tai jalkapallokentän maalien koko. Tällaista osallisuutta voitaisiin luoda helposti vaikkapa mobiilisovelluksella, jonka ilmoitukset kutsuvat käyttäjänsä osallistumaan päätöksentekoon. Koronakevät korosti osallisuuden tärkeyttä meille kaikille, ja osallisti meidät kaikki torjumaan viruksen leviämistä. Kaiken kiireen ja epävarmuuden keskellä on kunnilla mahdollisuus ylläpitää osallisuutta ja laajentaa sitä myös kunnalliseen päätöksentekoon. Oli kyse sitten nuorista tai aikuisista kuntalaisista.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!