Kunnat 2 min read

Uudenlaista kuulemista Kauniaisissa – GraniDialog tuo kuntalaiset tekemisen keskiöön

image

Kauniaisten kaupunki on lanseerannut uuden digitaalisen ratkaisun vuorovaikutteiseen osallistamiseen kaupungin ja kaupunkilaisten välillä. Meillä on ilo antaa Kauniaisten hallintopäällikön, Camilla Söderströmin, kertoa omin sanoin ratkaisun käyttöönoton taustoista.

”Kaupungin on pidettävä huolta siitä, että asukkailla ja palveluiden käyttäjillä on monipuoliset ja vaikuttavat osallistumisen mahdollisuudet. Näin sanoo kuntalaki. Kauniaisissa on jo nykytilanteessa käytössä huomattava määrä eri vaikuttamisen kanavia, mutta digitalisaatio luo uusia mahdollisuuksia kuntalaisten osallistamiseen. Tänä keväänä tarjoamme kuntalaisten käyttöön kokonaan uudenlaisen sovelluksen, jonka kautta voi kertoa mielipiteensä, antaa palautetta, osallistua yhteisten varojen käyttöön sekä saada tietoa.

Kauniaisissa on erittäin hyvät edellytykset aktiiviseen osallistamiseen. Emme tarvitse alueparlamentteja, sillä kaikki kauniaislaiset asuvat tiiviisti yhdellä alueella. Kaupungin kaikki palvelut ovat lähellä ja helposti saatavilla. Kauniaislaiset ovat aktiivista, kantaaottavaa ja koulutettua väkeä, jotka tunnetusti äänestävät ahkerasti vaaleissa.

Mutta miten esim. ruuhkavuosia elävän isän tai äidin voisi olettaa hoitavan asioita virastoajan puitteissa tai osallistuvan iltatilaisuuksiin, kun työ, perhe ja harrastukset vievät kaiken ajan? Palautettaja kokemuksia kannattaakin antaa ja kerätä päivittäisissä kohtaamisissa, esimerkiksi päivähoidossa, nuorisotilassa tai terveyskeskuskäynnillä.

Osallisuusajatusta kritisoidaan usein sillä, että kerätään tietoa, mutta sitä ei hyödynnetä päätöksenteossa. Kuunnellaan, mutta kuullaanko todella asukkaita?

On totta, että päätöksenteko perustuu viranhaltijoiden selvityksiin ja valmisteluun ja vaaleilla valittujen edustajien tekemiin päätöksiin. Kaupungin tulee kuitenkin tarjota toimivia kanavia asukkaiden ehdotuksilleja palautteille, sekä tuoda myös näitä asioita oikealla hetkellä päättäjien pöydälle arvioitavaksi.

Kun viime vuonna laadimme kaupungin osallisuusohjelmaa, aloitimme työn keräämällä kaikki osallistamisen tavat, jotka ovat jo käytössä. Yllätyin listan pituudesta. Meillä on kyselyitä, eri palautekanavia,yleisötilaisuuksia, kuntalaisalotteita, henkilökohtaisia tapaamisia niin virkamiesten kuin luottamushenkilöiden kanssa.

Näiden rinnalle tuomme nyt uuden GraniDialogiksi nimetyn työkalun, joka toimii sekä mobiilisovelluksena, että verkkoselaimessa. Käytämme GraniDialogia osallistamiseen, tiedottamiseen ja vuorovaikutukseen. Toivon,että uusi digitaalinen osallisuusratkaisumme saa innostuneen vastaanoton, etenkin ruuhkavuosia elävien keskuudessa!

Kuten Kauniaisten kaupunkistrategiassakin painotetaan, kuntalainen on keskiössä kaikessa tekemisessä. Jotta onnistuisimme tehtävässämme, meidän on sekä kuunneltava, että kuultava aidosti.”

Camillan sanojen siivittämänä toivotamme Kauniaisten kaupungin tervetulleeksi Future Dialog:n kasvavaan osallistamisen edelläkävijäkuntien joukkoon!

Erno Launo
Future Dialog Oy


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!