Osallistaminen 2 min read

Kuntien pitovoima nuorista asukkaistaan vaatii osallisuutta

image

Seutukaupunkiverkosto julkaisi uuden vetovoimatutkimuksensa 20.3. Riihimäellä järjestetyssä seminaarissa. Verkoston 55 seutukaupunkia ovat teettäneet laajan tutkimuksen Innolinkin kanssa, joka avaa kuntien ja kaupunkien tunnettavuutta, vetovoimaa pehmeiden ja kovien tekijöiden osalta.

Syntyvyysennusteiden ja sisäisen muuttoliikkeen ennusteiden mentyä uusiksi, seutukaupungit ovat erittäin kiinnostuneita kyvystään pitää nykyiset asukkaansa, sillä tutkimusajanjaksolla 2013-2016 valtaosa seutukaupungeista kärsi muuttotappiota. Kysyttäessä nykyasukkailta kuinka todennäköisesti he muuttaisivat uudestaan seutukaupunkiin, mikäli valintatilanne toistuisi kaupungit menestyvät hyvin. Kaikissa kaupungeissa selvästi yli puolet asukkaista valitsisi kotikaupunkinsa uudestaan, mikä kertoo hyvästä arjesta seutukaupungeissa.

Ongelmallisempaa kunnille on, että pitovoimaluku ei kerro mitään kuntien houkuttelevuudesta tämän kevään valmistujille. Miten kunnat pitävät yhteyttä opiskeluiden tai ensimmäisten töiden takia kotikunnastaanlähteviin nuoriin?  Siis niihin nuoriin, jotka eivät käytä enää Facebookia, eivät seuraa kunnan ilmoittelua, mutta käyvät kotikunnassaan säännöllisesti viettämässä vapaa-aikaansa ja lomiansa?

Otan esimerkiksi itseni. Viimeisin kontaktini kotikuntani viranhaltijoihin on kesäkuulta 2007, kun sain ylioppilastodistukseni lukiosta. Sen jälkeisenä vuosikymmenenä, joka sisälsi niin armeijavuoden, opiskelut ja kesätyöt, en kuullut mitään Lappeenrannasta. Kertaakaan minulta ei ole kyselty millään tavalla, minne menin, mitä opiskelen tai kaipaisinko kesätöitä tai harjoittelupaikkaa itselleni tai tyttöystävälleni. Kaupunki, joka ei ole kiinnostunut siitä, mihin valtavan hyvän peruskoulutuksen saanut nuori häviää ja mitä hänelle kuuluu, ei ole kiinnostava takaisinmuuton kohde. Toivottavasti kotikunnassa ei turhaan odoteta tonttivarausta tai kyselyä vapaista vuokra-asunnoista.

Future Dialogin ratkaisu pitovoiman luomiseen on kunnan oma mobiiliapplikaatio. Sovelluksemme luovat kyvyn kohdentaa kyselyitä, lähettää tietoa avoimista harjoittelupaikoista kunnan ja yritysten toimesta, sekä ylläpitää yhteyttä kunnan omiin nuoriin, missä ikinä he ovatkaan. Mobiilisovellus, joka muuttaa nuoren taskussa uuteen elämään, ei ole taikaluoti tai ihmekeino. Se mahdollistaa pitkäkestoisen vuorovaikutussuhteen, joka voi parhaimmillaan päätyä osaavan kuntalaisen paluumuuttoon ja vähimmilläänkin paremman osallisuuden ja kuntalaisymmärryksen luomiseen koko yhteisöön.

Lue lisää, mitä Kauniaisten kaupunki tavoittelee kuntasovelluksellaan

TeemuLaunio, 
Sales/Business & Development Manager

*Kirjoittaja on kolmekymppinen kahden maakunnan ja kunnan osa-aikainen kesäasukas joka käyttää toisessa mökkikunnassaan mobiiliaplikaatiota.

Lähteet:

1)     Seutukaupunkien vetovoimatutkimus (2019,Innolink Oy.) https://www.kuntaliitto.fi/sites/default/files/media/file/Innolink_Seutukaupunkiseminaari%20vetovoimatutkimus%2020.3.2019.pdf

2)     Ebrand Group Oy & Oulun kaupungin sivistys-ja kulttuuripalvelut: Suomessa asuvien 13-29 -vuotiaiden nuorten sosiaalisen medianpalveluiden käyttäminen ja läsnäolo (2019) https://www.ebrand.fi/somejanuoret2019/2-suosituimmat-sosiaalisen-median-palvelut/


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!