Kunnat Osallistaminen 2 min read

Miten kunta tavoittaisi kesäasukkaansa?

image

Mökkikausi alkaa näin vapun jälkeen olla käsillä. Jälleen monet kuntien viranhaltijat miettivät, kuinka palvella kesäkaudella kyliin, mökkeihin ja niemennotkoihin tulevia kuntien kesäasukkaita. Miten saada luoduksi kuntaa, asukkaita, yrityksiä, kesäasukkaita ja elinvoimaa tasapuolisesti hyödyttävä yhteisö, joka viestii ja kuuntelee toinen toisiaan?

Tilastokeskuksen¹ mukaan Suomessa on yli 500 000 kesämökkiä ja vapaa-ajan asuntoa joiden omistus jakautuu yli 800 000 suomalaisen kesken. Suomen ympäristökeskuksen ja Itä-Suomen yliopiston tutkimusraportin² mukaan kuntapäättäjien keskuudessa ja kuntien suunnittelutyössä  kesäasukkaiden merkitys kunnan identiteetille, tunnettavuudelle, elinvoimalle ja aluetaloudelle tunnistetaan hyvin.

Muutaman vuoden takainen tutkimusraportti kuvaa hyvin myös niitä palveluita ja osallistumisen keinoja, joita mökkiläiset käyttävät ja haluavat kunnassaan. Tärkeimpinä asioina mökkiläiset pitivät ruokakauppaa, palo- ja pelastuspalveluja, terveydenhuoltoa, internetyhteyttä etätyöskentelyä varten, sekä monipuolisia liikuntapalveluja ³.

Kuntien haaste kesäasukkaiden osallistamiseksi kasvaa jatkuvasti. On kaikkien etu, että vahva tunneside kesäpaikkaan saa rinnalleen ympärivuotisen ja vaivattoman yhteydenpito- ja palautekanavan.

Tulevaisuuden kunta osallistaa, kuuntelee ja oppii kuntalaisten lisäksi, myös kesäasukkaitaan. Tyytyväinen kesäasukas joka käyttää alueen palveluita on kestävää mainontaa kunnalle.

Future Dialog on kehittänyt kunnille digitaalisen osallistumisratkaisun, jolla pidät yhteyttä, kyselet kuulumisia, keräät palautetta ja kehitysideoita, sekä osallistat kuntalaisia ja kesäasukkaita vaivattomasti.

Luomme yhdessä asiakkaan kanssa brändätyt mobiiliapplikaatiot, joita kuntalainen ja kesäasukas voivat käyttää maksutta omalla kännykällään.  Ohjelmiston kautta kunta voi kerätä palautetta itse muokattavilla kyselykorteilla, tiedottaa kohdennetusti esimerkiksi mökkiläisiä rakennusvalvonnan uutisista, markkinoida tulevista tapahtumista ja kunnan palveluista suoraan sidosryhmän arkeen. Käyttäjät voivat antaa palautetta kunnalle havaitessaan puutteita, kysyttävää tai kehitettävää välittömästi- ilman tarvetta löytää kunnan verkkosivujen palautekanavaa. Vastaukset, kehitysideat ja data on helposti jatkohyödynnettävissä kunnan omassa organisaatiossa palautteesta parannukseen, ideasta toteutukseen.

Teemu Launio,
Sales/Business & Development Manager

*Kirjoittaja on kolmekymppinen kahden maakunnan ja kunnan osa-aikainen kesäasukas, joka käyttää toisessa mökkikunnassaan mobiiliaplikaatiota.

Lähteet:
1. Suomen Tilastokeskus, rakennukset ja kesämökit 2017
2. Suomen Ympäristökeskus, Vapaa-ajan asuminen Suomessa (raporttisarja 2015, s. 44-49)

3. SuomenYmpäristökeskus, Vapaa-ajan asuminen Suomessa (s. 33-35)


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!