Osallistaminen Uutiset 4 min read

Viisi tapaa aktivoida ihmisiä osallistumissovelluksen käyttöön

image

Osallistamissovellusta hankkiessa ja hallinnoidessa on tärkeä muistaa, ettei sovellus tuota dataa ilman käyttäjiä, sovellus tarvitsee käyttäjiä tuottaakseen dataa ja osallisuutta halutulla tavalla. Asukasilta ei ole asukasilta ilman asukkaita. Tässä postauksessa esittelemme toimiviksi todettuja tapoja, joilla asiakkaamme ovat aktivoineet käyttäjiä sovellusten käyttöön.

Lanseeraus

Ennen sovelluksen julkaisua jo voidaan käyttäjiä osallistaa järjestämällä esimerkiksi nimikilpailu, jossa käyttäjät saavat äänestää annetuista vaihtoehdoista haluamansa nimen tai ehdottaa omaa ideaa sovelluksen nimeksi. Jo sovelluksen käyttöönottoprosessissa voidaan kuunnella käyttäjiä, jolloin mahdollinen side sovellukseen syntyy jo ennen julkaisua. Myös sovelluksen ulkoasusta voidaan järjestää kilpailu. Ennen julkaisua voidaan kysellä jo etukäteen millaisia sisältöjä käyttäjät haluaisivat sovelluksesta löytyvän, millaisiin kyselyihin he haluaisivat vastata jatkossa ja mitä he odottavat sovellukselta.

Sovelluksen lanseeraus kannattaa huomioida kaikissa mahdollisissa kanavissa, uutiset uudesta sovelluksesta latauslinkkeineen ovat todistetusti toimineet. Tiedotteissa tärkeintä on selittää sovelluksen idea ja käyttötarkoitus käyttäjille niin, että se on ymmärrettävää ja innostavaa. Käyttäjien uteliaisuuden saa herätettyä helposti, jos sovelluksessa on lataushetkellä jo valmiina kyselyitä, joihin vastaamalla voi jo vaikutta

Sisältö

Kun lanseerauksen alkuhuuma alkaa olla ohi, herää kysymys, mitäs seuraavaksi? Miten saamme käyttäjät pitämään sovelluksen puhelimessaan ja jatkamaan kyselyihin vastaamista? Vastaus on yksinkertainen, julkaisemalla käyttäjille relevanttia sisältöä tarpeeksi usein. Vaikka aina ei olisikaan valmista kyselyä julkaistavaksi, voi julkaista tietoa esimerkiksi tulevista asukasilloista tai muusta, tietoa, että influenssarokotteita voi käydä ottamassa ja palautteen kerääminen esimerkiksi katuvaloista tai hiekotuksesta. Sovellus toimii oivana kunnan tiedottamisen ja osallistamisen kanavana, eikä se toimita ainoastaan kyselytyökalun roolia.

Keksimällä keksittyjä kysymyksiä ei kannata julkaista, jos ne eivät tuo lisäarvoa kysyjälleen tai vastaajalle. Esimerkkiä voi ottaa esimerkiksi Lapinjärveltä, jonka Lapp’s App-sovelluksessa julkaistaan aina viikon kysymys joka ikinen viikko. Kysymykseen voi vastata myös kunnan verkkosivuilla ja vielä erikseen sovelluksen selainversiossa.

Käyttäjiltä saatu palaute ennemminkin sellaista, että kyselyitä julkaistaan liian harvoin kuin se, että niitä julkaistaisiin liian usein. Sisältöjen suunnitteluun kannattaa kuitenkin panostaa, kuten edellä jo totesimme. Kun kyselyitä ja tiedotteita julkaistaan eri toimialoilta ja eri aiheista, pysyy käyttäjienkin mielenkiinto yllä. Sovellus onkin hyvä markkinoida myös organisaation sisällä helppona kanavana mielipiteiden ja ideoiden keräämiseen. Se ei ole vain sovellus, se on nopea ja helppokäyttöinen työkalu osallisuuteen.

Lisäominaisuudet

Kyselyiden lisäksi sovellukseen voidaan kytkeä päälle palautekanava. Palautekanava voi toimia sellaisenaan, hallintapaneelista kontrolloitavana kanavana tai se voidaan integroida kunnan tai kaupungin omaan palautejärjestelmään erilaisten rajapintojen avulla. Tällöin kunnan ei tarvitse hallinnoida kahta erillistä palautekanavaa, ja kuntalaisella kulkee sen sijaan palautekanava aina taskussa. Palautteisiin voidaan sovelluksen kautta liittää kuva ja sijaintitieto, jolloin kunnalle välittyy selkeä tieto mahdollisesta ongelmasta tai viasta. Kuntalaisten ei tarvitse enää odottaa tietokoneelle ja kunnan kotisivuille pääsyä, kun palautteen voi antaa ajasta ja paikasta riippumatta, kun palautteenantokanava kulkee mukana taskussa.

Palautekanavan lisäksi sovellukseen voidaan aktivoida ja integroida tapahtumakalenteri. Tapahtumakalenteriin voi tuoda tapahtumat kunnan omasta tapahtumakalenterista, jolloin sovellus tarjoaa ajankohtaista tietoa tulevista tapahtumista. Kalenteria voidaan myös päivittää manuaalisesti. Eri ominaisuuksia sovellukseen aktivoimalla saadaan siitä paljon monipuolisempi, jolloin ilman kyselyitäkin löytyy aina relevanttia sisältöä. Lisäksi sovellukseen voidaan aktivoida uutissyötteitä RSS-muodossa.

Markkinointi

Markkinointi sosiaalisessa mediassa näyttelee myös isoa roolia. Sovelluksen kyselyistä tiedottamista ja mainostamista ei missään nimessä kannata jättää vain lanseeraukseen. Osallisuussovellus kannattaa nostaa näkyville kaupungin omille nettisivuille, sosiaaliseen mediaan ja muuhun mediaan. Kyselyistä tiedottamisesta paikallislehdissä on jo kokemuksia ja pienetkin uutiset nostavat latausmääriä.

Markkinoinnissa voi käyttää myös luovuutta. Porvoolla on oma Team Porvoo ständi ja Porvoossa on todistetusti nähty myös Team Porvoo-lippiksiä. Lisäksi osallistamissovelluksia on mainostettu esimerkiksi paikallisliikenteen bussien selkänojissa. Mikä parempi aika ottaa osaa päätöksentekoon kuin matkalla kotiin, kouluun tai töihin? Miksei bussipysäkeilläkin ja esimerksiksi kaupungin infopisteissä voisi olla QR-koodeja, joiden välityksellä käyttäjät voisivat helposti ladata sovelluksen?

Lisäksi sovellukselle voidaan ostaa pikkurahalla näkyvyyttä esimerkiksi Google Play-kaupassa, Instagramissa ja Facebookissa.

Tulosten jakaminen ja niistä tiedottaminen

Kyselyiden tulosten jakaminen on tärkeää. Käyttäjät vastaavat kyselyihin oletuksella, että sovelluksen kautta heillä on mahdollisuus vaikuttaa asioihin. Sovelluksen kautta ei kannata vain kysellä, vaan myös tiedottaa kyselyiden tuloksista ja niiden jatkohyödyntämisestä. Miksi kysyttiin ja mitä tuloksilla aiotaan tehdä.  Seinäjoen Rinki-sovelluksen kautta kerättiin kehitysideoita Sahalammen alueen piristämiseksi, ja tuloksista raportoitiin sekä Seinäjoen verkkosivuilla, että Rinki-sovelluksen kautta. Sovelluksen ja muiden kanavien kautta vaikuttaneet päättivät, että Sahanlammelle tulisi rakentaa skeittiparkki.

Näillä viidellä vinkillä ja niitä soveltamalla olette jo askeleen lähempänä onnistunutta osallistamissovelluksen lanseerausta ja ylläpitoa. Me Future Dialogilla autamme mielellämme myös sisältöjen suunnittelussa ja latauskampanjoissa esimerkiksi osallisuuspalvelun muodossa.

Kysy lisää!


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!