Kunnat Osallistaminen 2 min read

Voiko kuntasovelluksella ehkäistä yksinäisyyttä?

image

Yksinäisyys on valitettavan yleinen yhteiskuntaamme vaivaava ongelma, mikä koskettaa eniten eläkeikäisiä ja pienituloisia, mutta siitä voivat kärsiä myös muut ikäryhmät. Tilastokeskuksen vuonna 2019 julkaiseman tutkimuksen mukaan vuonna 2018 yksinäisyyttä koki koko ajan tai suurimman osan ajasta noin neljä prosenttia yli 15-vuotiaasta väestöstä eli lähes 180 000 henkilöä. Luku kasvaa 21,2 prosenttiin yli 15-vuotiaasta väestöstä, mikäli yksinäisinä pidettäisiin toisinaan neljän viikon aikana itsensä yksinäiseksi tunteneita kansalaisia.

Tilastokeskuksen tutkimuksessa oli tutkittu myös ihmisten osallisuuden tunnetta yhteiskunnassa. Kiinnostava seikka oli, että usein yksinäisiksi itsensä kokeneista vastaajista 55 prosenttia arvioi omaa osallisuuttaan yhteiskunnassa kaikkein heikoimmilla arvosanoilla.

Siitä, onko vastaajilla ollut edes mahdollisuuksia vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin, ei ole mainintaa, mutta tuskinpa siitä haittaakaan olisi. Meillä ihmisillä tuppaa olemaan samanlainen perustarve tuntea kuuluvansa ryhmään ja vaikuttaa asioihin, kuin meillä on perustarve syödä ja peseytyä.

Erilaisia syrjäytymistä ehkäiseviä ja osallisuutta edistäviä hankkeita on ja on ollut lukuisia – mikä on mahtava juttu – mutta nopeasti kehittyvää teknologiaa on kuitenkin myös hyvä hyödyntää.

Future Dialogin kehittämä osallistava kuntasovellus on yksi moderni keino yksinäisyysongelmaan tarttumiseen. Sovelluksella on monia hienoja etuja, kuten helppous, joustavuus ja monipuolisuus. Lähes poikkeuksetta jokaiselta löytyy nykyään taskusta älypuhelin ja lähes poikkeuksetta sitä käytetään päivittäin.

Yksinäinen ihminen ei välttämättä ole yhteiskunnallisesti kaikkein aktiivisimmasta päästä, eikä ehkä näe miellyttäväksi osallistua kunnan yhteisiin päätöksentekoiltoihin kilpailemaan puheenvuorosta äänekkäämpien vaikuttajien kanssa. Tällöin hiljaisempien ja eristäytyneempien – kuitenkin yhtä tärkeiden – kuntalaisten ääntä ei saada kuuluviin. Kuntasovellus voi olla keino tasa-arvottaa mielipidemittausta.

Kysymyskortteja voidaan hyödyntää myös osallisuuden ja yksinäisyyden tunteen kartoittamiseen.

Kuntasovellus antaa yksinäiselle mahdollisuuden vaikuttaa milloin ja missä vain, ja niin usein kuin mieli tekee. Yksinäiseksi itsensä tunteville voidaan luoda sovellukseen myös oma Access Group, jolloin kyseinen henkilö saa juuri itselle kohdennettua informaatiota. Pikakyselyjen avulla on mahdollista niin ikään saada jonkinasteinen selvyys oman kunnan yksinäisyystilanteesta.

Kuntasovellus antaa yksinäiselle mahdollisuuden matalan kynnyksen ”hiljaiseen vaikuttamiseen”.

Yksinäinen kuntalainen voi alkaa vähitellen ymmärtää, että “hei, minähän olen tärkeä osa omaa kotikuntaani, kun minulta kysytään mielipidettä. Minulla on yhteisö, johon kuulun!” Mieliala kohenee, henkilö saattaa muuttua ulospäinsuuntautuneemmaksi ja pian hän saattaakin osallistua päätöksentekoiltoihin. Yksinäisyyden tunne saattaa alkaa hiljalleen katoamaan.

Koko ongelmaa ei välttämättä pystytä kuntasovelluksen avulla poistamaan, mutta tärkeintä on antaa mahdollisuus. Mieluiten mahdollisimman yksinkertaisessa ja kiinnostavassa muodossa.

Kiia Mantere

Customer Success Manager

Future Dialog


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!