Osallistaminen Uutiset 2 min read

Entistä paremmin mitattavaa osallisuutta

image

Future Dialogin uusin ohjelmistoversio saavutti merkittävän virstanpylvään viime viikolla, kun saimme valmiiksi kysymyskorttien tulosten pdf-raportoinnin. Olemme kehittäneet osallisuustyökaluamme pitkälti asiakkailtamme saadun palautteen ja ideoiden pohjalta, ja tiesimme uudistusprojektiin tarttuessamme, että kysymysten raportoinnin tulee parantua merkittävästi.

Aiemmassa versiossa kysymysten vastaukset sai ladattua alas csv-taulukkona, jonka jälkeen käyttäjän tuli tehdä manuaalista työtä saadakseen kysymysten tulokset esimerkiksi Power Point-esitykseen. Halusimme tarjoa helppoja ja tehokkaita tapoja hyödyntää kohdennettujen kyselyiden tuloksia asiakkaidemme arjessa. Kuinka hyödyntää vastausdataa, mikäli vastausten analysointi vaatisi tuntien Excel-työtä?

Näkymä hallintapaneelin raportista ja ladatuista raporteista.

Miksi osallistumista pitäisi mitata?

Helpoin vastaus on, ettei sitä tarvitse mitata, sillä osallisuus on hyvin subjektiivinen kokemus. Mutta kunnille tai organisaatioille, jotka haluavat ymmärtää yhteisöään kyselyillä ja pyytämällä palautetta se antaa lisäarvoa. Se että voit erotella vastauksista vastaajajoukon vaikkapa iän, sukupuolen ja asuinpaikan perusteella antaa pelkkää vastaajien kokonaismäärää suurempaa tietoa analysoidessasi vastausten sisältöä.

Mikäli näet selkeästi, että vastaajista puuttuu jokin kohderyhmä, oli kyse sitten ikäkohortista tai maantieteellisestä alueesta, voit uusia saman kyselyn kohdentamalla sen vain tälle yleisölle ja panostaa samalla osallisuussovelluksen markkinointiin sille kohderyhmälle.  Uuden vuosikymmenen lähestyessä moni organisaatio tekee uuden strategian tai päivittää olemassa olevaa, jolloin osallisuuden laajuus korostuu entisestään. Siksi olemme Future Dialogilla erittäin tyytyväisiä siitä, että voimme vastata asiakkaittemme tarpeeseen tehdä entistä parempaa osallisuus- ja yhteisöllisyystyötä.


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!