Kunnat Osallistaminen Uutiset 2 min read

Kuntalaisten osallistuminen lisääntyy – mitä seuraavaksi?

image

Kirjoittaja, Riku Siren, on kunta-alan kokenut ammattilainen, visionääri ja Future Dialog:n Advisory Board:n jäsen.

Kuvitellaan tilanne, jossa kunta ottaa menestyksekkäästi käyttöön laadukkaat ja mobiilit viestintä- ja osallistumistyökalut. Onnistunut lanseeraus saa aikaan sen, että kuntalaiset omaksuvat välineet ja käyttäjämäärät kasvavat nopeasti. Kuntaorganisaation puolella pieni viestintä- ja osallistumistiimi tekee hyvää työtä ja rakentaa toimintamallit, joilla uuteen osallistumiskanavaan saadaan sisältöä jatkuvasti, kanava pysyy kiinnostavana ja käyttäjämäärät kasvavat.

Ennen osallistumisvälineiden käyttöönottoa kokonaisuus on saattanut olla hyvinkin hajanainen. Palautekanava, asukasillat ja erilaiset kyselyt ovat tuottaneet käyttökelpoista tietoa, mutta kokonaisuus on ollut hajanainen. Reaaliaikaisuus ja kattavuus on jäänyt puutteelliseksi. Onnistuneen osallistumis- ja viestintätyökalun käyttöönoton jälkeen datan määrä alkaa kasvaa. Kunnalla on nyt käytössään valtavasti enemmän tietoa kuntalaisten näkemyksistä sisältöön, aikaan ja maantieteeseen sidottuina. Jos kunnan palveluiden digitalisaatio edistyy osallistumisen ja viestinnän kanssa yhtä nopeasti, myös palveluiden reaaliaikainen käyttödata lisääntyy räjähdysmäisesti perinteiseen ruutuvihko- tai excel-seurantaan verrattuna.

Mitä tapahtuu seuraavaksi? Miten kunta muuttaa palvelujaan, toimintamallejaan ja jopa organisaatioitaan hyödyntämään osallistumisesta seuraavan datan lisääntyminen ja muuntumaan hallintolähtöisestä organisaatioista aidosti asukaslähtöiseksi?

Hierarkinen, jäykkään toimialajakoon perustuva johtaminen ei välttämättä toimi tarpeeksi nopeasti kun asukkaiden näkemyksiä pyritään aidosti hyödyntämään toiminnassa. Kuntaorganisaatiot eivät perinteisesti ole olleet toimintakulttuuriltaan erityisen avoimia. Avoimuutta annostellaan hallinnosta käsin, mutta toimintaa aidosti määrittävä peruskivi se harvemmin on ollut.  Avoimuuden vaatimus lisääntyy kuntalaisten suunnasta yhtä jalkaa osallistumisen kanssa eikä näitä voi erottaa toisistaan.  Perisynti on uusien avausten ja toimintamallien jääminen irrallisiksi ilman pitkäkestoisempia vaikutuksia alkuinnostuksen lopahdettua.

Kuntalaisosallistumisen ja asukaslähtöisyyden vallankumoukseen tarvitaan myös ketterämpiä tapoja toimia, toimintavapauksia asukas- ja asiakastyöhön sekä tätä palvelevaa hallintoa. Koko organisaation suorituskykyä tulee nostaa, jotta osallistumisen tulokset ja datan määrä pystytään kanavoimaan paremmiksi ratkaisuiksi ja lopputuloksiksi – aikanaan myös taloudelliseksi tehokkuudeksi.

Asukaslähtöisyys on strategiaan kirjattua periaatetta ja työkaluja paljon laajempi kokonaisuus.


Jutellaan lisää siitä, miten Future Dialog voi auttaa juuri sinua ymmärtämään yhteisöäsi paremmin!