Kuinka hyödynnät ratkaisuamme?

Osallistavia kyselyitä, monikanavaista viestintää ja kaksisuuntaista vuorovaikutusta.
Osallista
Sitouta kohderyhmäsi
  • Jaa tietoa kohderyhmillesi ja lähetä ilmoituksia uudesta sisällöstä
  • Toteuta kohdennettuja kyselyitä kohderyhmillesi
Ymmärrä
Ymmärrä sidosryhmiesi tarpeita
  • Kerää palautetta eri kohderyhmiltä
  • Analysoi kerättyä palautetta
Hallinnoi
Kehitä yhteisöäsi sen sidosryhmien näköiseksi
  • Kehitä yhteisöäsi kerätyn palautteen avulla
  • Tee tietoon perustuvia päätöksiä
Palkitse
Jaa kerättyä tietoa sidosryhmillesi
  • Palauta kerättyä tietoa kohderyhmillesi
  • Kerää sitoutumista päätöksille

Yhteydenotot


Let’s talk about how Future Dialog can help you understand your community better!